SPLOŠNI POGOJI

AVTORSTVO

Vsa objavljena vsebina na spletni strani WWW.KAJAZMAJEVSKA.COM, vključno s fotografijami, je last Kaje Brezočnik, Fotografske in grafične rešitve kaja Brezočnik, s.p. in je avtorsko zaščitena. Kopiranje in objavljanje teh del v komercialne ali privatne namene je prepovedano. Objava fotografij s strani naročnika, na kakršenkoli način ali v kateremkoli javnem mediju (tiskani mediji, javni prostori, spletne vsebine, družbena omrežja, ipd.) je možna le z dovoljenjem in z navedbo avtorja v obliki “Fotografija: Kaja Brezočnik – Zmajevska” za tiskane in spletne medije, v primeru objav na družbenih omrežjih pa se navede avtorja v obliki “Kaja Zmajevska photography”. Fotografija, ki jo naročnik uporabi za lastne promocijske namene oz. promocijo kateregakoli podjetja, za katero ni bilo izvedeno komercialno fotografiranje in podpisana pogodba za komercialno rabo fotografij, se mora takoj umakniti iz vseh medijev ali družbenih omrežij.

FOTOGRAFINJA

Je oseba, ki izvaja fotografiranje za Fotografske in grafične rešitve Kaja Brezočnik, s.p. v studiu na lokaciji Ljubljanska cesta 45, 1241 Kamnik,  po dogovoru pa tudi na terenu.

REZERVACIJA TERMINA

Z rezervacijo termina potrjujete, da ste si ogledali fotografije na spletni strani in da ste seznanjeni s ponudbo in cenikom. Termin izbere naročnik glede na podane možnosti s strani fotografinje. S pisno potrditvijo termina, navedbo podatkov (ime, priimek, naslov, tel. številka, email) in plačilom 50% končne cene fotografiranja kot rezervacije termina, naročnik potrjuje, da je seznanjen z vsemi splošnimi pogoji fotografinje in se z njimi strinja. 

CENIK IN PLAČILO STORITEV

Cenik velja od 1.1.2020. Cene si ogledate na spletni strani pod zavihkom “Investicija”. Za točno določeno ponudbo ali posebne želje mi pišite na kaja@kajazmajevska.si. V primeru rezervacije termina se pri plačilu upoštevajo cene, ki so veljale za dan rezervacije in ki so določene kot cene za rezervacijo termina. Naročnik mora plačilo rezervacije, ki znaša 50% končne cene fotografiranja, izvesti najkasneje 1 mesec pred fotografiranjem. Plačilo storitve pa naročnik izvede z nakazilom na TRR po opravljeni storitvi ali najkasneje v 14 dneh po fotografiranju.

V primeru neplačila rezervacije, le to razumem kot odpoved termina. V primeru vaše odpovedi fotografiranja iz neupravičenih razlogov manj kot mesec dni pred dogodkom, se iz plačane rezervacije povrnejo morebitni nastali stroški na škodo fotografinje. Višino morebitnih nastalih stroškov lahko poda izključno samo fotografinja.

V primeru dela na terenu in okvare ali kraje fotografske opreme na samem kraju ali dogodku, fotografinja ni odgovorna za škodo nastalo z manjkajočimi fotografijami.

PREVOZ

V primeru dela na terenu se zaračunajo potni stroški. Veljajo iz Kamnika do kraja fotografiranja. Kilometrina se obračuna po najkrajši oz. najprimernejši poti. Potni stroški se poravnajo skupaj s plačilom fotografiranja. V ceno so všteti potni stroški do 50 km iz Kamnika in pot nazaj, vsi nadaljnji se štejejo 25 centov / km.

UMETNIŠKI SLOG OBDELAVE FOTOGRAFIJ IN IZBOR FOTOGRAFIJ

Način obdelave fotografij se smatra kot umetniško delo in kreativna svoboda, ki je lasten in prepoznaven avtorici fotografij. Zato spreminjanje sloga obdelave po morebitni želji stranke ni mogoče. Z ogledom fotografij na spletni strani www.kajazmajevska.com se strinjate, da ste s slogom seznanjeni in da je med drugim to tudi razlog, zakaj želite najeti storitev pri izbrani fotografinji. 

Fotografinja sama izbere določeno število fotografij, ki jih bo naročnik dobil na vpogled. Vpogled v galerijo fotografij se pripravi preko spletne galerije zaščitene z geslom ali z osebnim obiskom pri fotografinji v studiju, kjer naročnik pregleda in izbere fotografije. Max število naročenih fotografij je lahko 30. Fotografinja nudi kot končen izdelek tiskane fotografije najvišje kakovosti  (s spremljajočimi digitalnimi fotografijami) in razen v izjemnih primerih (praznično družinsko fotografiranje in darilni boni) ne nudi možnost odkupa zgolj digitalnih fotografij. 

Naročnik ne more naročiti surovih .raw formatov ali neobdelanih fotografij. 

ROK DOSTAVE FOTOGRAFIJ

Naročnik prejme ali osebno prevzame fotografije v roku od 1-2 tednov po fotografiranju.

ARHIV IN ORIGINALI FOTOGRAFIJ

Originale digitalnih fotografij hranim do enega leta. 

UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI FOTOGRAFINJE

Vsi fotografski izdelki so last Kaje Brezočnik, Fotografske in grafične rešitve Kaja Brezočnik, s.p.  Fotografije se lahko uporabijo na družabnih omrežjih le v primerih, ko se stranka s tem strinja in podpiše pogodbo in se strinja z GDPR. V primeru otrok mlajših od 18. let pa prevzemajo odgovornost za njihovo objavo starši in ti zanje podpišejo pogodbo in strinjanje z GDPR. Fotografije se na družabnih omrežjih ne poimenujejo ali označijo, razen v primeru specifičnega dogodovora s stranko. Fotografinja ne odgovarja za kakršnokoli označevanje ali poimenovanje s strani ostalih uporabnikov.

UPORABA FOTOGRAFIJ S STRANI STRANKE

Fotografije, ki so za stranke posebej pripravljene za objavo na družbenih omrežjih lahko stranke uporabijo in objavijo. Prepovedana je vsakršna manipulacija fotografij s strani stranke, bodisi s predelavo z različnimi filtri ali obrezovanjem fotografij. Ob objavi je nujen tudi dopis avtorja fotografije, v primeru objav na družbenih omrežjih je to Kaja Zmajevska photography. Natančni pogoji uporabe fotografij s strani stranke so pravtako določeni v pogodbi, ki se podpiše pred fotografiranjem.

ODPOVED TERMINA

Odpoved termina s strani naročnika se lahko zgodi v primeru bolezni, službene zadržanosti ali drugih nepredvidljivih dogodkov. Termin fotografiranja je mogoče prestaviti 1x brez nastalih stroškov za naročnika, fotografinjo pa mora o odpovedi obvestiti najkasneje 24 ur pred fotografiranjem.

Odpoved termina s strani fotografinje se lahko zgodi v primeru nepredvidljivih dogodkov kot je višja sila ali bolezen. V tem primeru naročnika pravočasno obvesti in sicer vsaj 3 ure pred predvidenim terminom fotografiranja. 

V primeru fotografiranja na terenu in slabe vremenske napovedi, ki ni primerno za fotografiranje, lahko termin odpove le fotografinja. Tega odpove vsaj 5 ur pred dogovorjenim terminom.

NEPREDVIDLJIVE SITUACIJE TEKOM FOTOGRAFIRANJA

V primeru nesreče na delovnem mestu, katere posledica je osebna poškodba fotografinje, njenih sodelavcev, asistentov ali strank, oziroma nesreče, posledica katere je poškodba opreme in nezmožnost za delo, se fotografinja odvezuje vse odgovornosti. Če je možno se fotografiranje ponovi ob sporazumnem dogovoru novega termina.

POPUSTI

Popuste in akcije določi fotografinja.

DARILNI BONI

Darilni bon lahko izkoristite v času veljavnosti bona za storitev navedeno v darilnem bonu. Rezervacija termina je potrebna najmanj tri mesece pred koriščenjem bona, saj je v primeru prepozne rezervacije, termin lahko že zaseden, za kar fotografinja ne odgovarja. Vrednosti storitev veljajo 1 leto od prejema darilnega bona oz. nedoločen čas, če je tako določeno. V primeru veljavnosti bona v obdobju 1 leta od prejetja in prekoračitvi tega obdobja, se podarjena storitev obračuna po trenutno veljavnem ceniku, kjer razliko doplača prejemnik bona oziroma tisti, ki bon koristi. 

Menjava bona za gotovino ni možna, prav tako ni možno vračilo v primeru neizkoriščenosti bona. V primeru, da je na bonu označen upravičenec bona, bon ni prenosljiv.

NESOGLASJE

Fotografinja Kaja Brezočnik in naročnik se dogovorita, da bosta morebitna nesoglasja reševala sporazumno. Če se rešitev morebitnega spora ne doseže sporazumno, urejata sporne zadeve preko pristojnega sodišča.

© 2020
Fotografske in grafične rešitve Kaja Brezočnik s.p.
Davčna št: 78889006,
Matična št.: 8159467000